Hyvää yötä

kilpailuehdotus

Kutsukilpailu Helsingin keskustan julkisivuvalaistuksesta, 1995.

Kilpailuehdotus ”Hyvää yötä”, kunniamaininta.

 

Livadyn kilpailuehdotuksen lähtökohtana oli, että kaupungin valaiseminen palvelee kaupunkitilan ymmärtämistä. Analysoimme työssä Helsingin ydinkeskustan tilallisen ja toiminnallisen vyöhykkeisyyden sekä tutkimme millä tavoilla eri luonteisten alueiden rajapinnat ilmenevät. Totesimme, että ydinkeskustan kolmella tärkeällä akselilla – Esplanadilla, Aleksanterinkadulla ja Mannerheimintiellä – on kaikilla oma logiikkansa ja roolinsa osana julkisen tilan verkostoa. Yksittäiset valaistusratkaisut suunniteltiin siten, että osa-alueiden omaleimaisuus vahvistuu ja keskustan tilallinen ja toiminnallinen logiikka nousee selvemmin esiin.