Hyrylän lämpökeskus

rakennushistoriaselvitys

Hyrylän varuskunta-alueen lämpökeskus

Dokumentaatio ja kooste rakennushistoriallisesta tiedosta, 2017

Tuusula

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

 

Erkki ”Edu” Kairamon ja Jorma Pankakosken suunnittelema Hyrylän varuskunnan lämpökeskus on lähes tyylipuhdas esimerkki 1960-luvun konstruktivistista arkkitehtuurista. Valmistuessaan vuonna 1968 herkkäpiirteinen käyttörakennus herätti paljon huomiota, mutta jäätyään vuosikymmeniksi vaille käyttöä se on päässyt pahasti rapistumaan. Vuonna 2017 se sai purkutuomion.

Livadyn tekemään selvitykseen on kerätty lämpökeskusta koskeva arkistomateriaali ja dokumentoitu rakennus valokuvaamalla. Tavoitteena on ollut luoda dokumentti, jonka avulla pystytään vertaamaan rakennuksen nykytilaa ennen purkua siihen, minkälaiseksi lämpövoimala alun perin rakennettiin. Toiveena on myös, että selvitys olisi hyödyksi tulevaa arkkitehtuuritutkimusta silmälläpitäen.

 

Selvityksen voi ladata tästä linkistä:

Hyrylän varuskunta-alueen lämpökeskus