Hennalan varuskunta-alue

kulttuuriympäristöselvitys

Kulttuuriympäristöselvitys, 2015

Lahti

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt ja Lahden kaupunki

 

Hennalan kasarmialue rakennettiin 1910-luvulla Venäjän vahvistaessa puolustustaan Helsingin ja Pietarin välisen radan varrella. Se toteutettiin vahvan asemakaavallisen idean mukaan ja Venäjän sotilasarkkitehtuurissa tuolloin tyypilliseen rationaaliseen tiilityyliin. Alueen siirryttyä Suomen puolustusvoimille sitä täydennettiin pääasiassa punatiilisillä rakennuksilla, poikkeuksena jäyhänkomea, betoninen muonituskeskus. Kasarmialue kuuluu keskeisiltä osiltaan valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009).

Kulttuuriympäristöselvitystä tarvittiin tilanteessa, jossa puolustusvoimat oli lopettanut toimintansa Hennalassa ja suurin osa rakennuksista oli tyhjillään. Lahden kaupunki etsi tiloille uusia käyttöjä ja kaavaili alueelle uutta rakentamista. Selvityksen tavoitteena oli kulttuurihistorialli­siin arvoihin liittyvän tiedon tuottaminen kaavoituk­sen ja päätöksenteon tueksi sekä tietolähteeksi.

Selvityksessä valotetaan keskeisen kasarmialueen ja sitä ympäröivän harjoitusalueen rakentumisen ja kehittymisen vaiheita, ominaispiirteitä ja arvoja sekä esitetään tulkinta siitä, millaisia reunaehtoja sen tulevalle kehittymiselle voi­taisiin asettaa valtakunnallisesti merkittävän kulttuu­riympäristön näkökulmasta.

Selvityksen voi ladata tästä linkistä:

Hennalan varuskunta-alue – kulttuuriympäristöselvitys