Hennalan kasarmialue

korjaustapaohje

2016

Tilaajat: Lahden kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt

 

Hennalan kasarmialueen keskeisiä osia koskeva ohje laadittiin tukemaan alueen arvokkaan rakennuskannan korjaustöiden suunnittelua ja ohjausta. Korjaustapaohje täydensi Livadyn talvella 2014–2015 laatimaa Hennalan varuskunta-alueen kulttuuriympäristöselvitystä. 

Valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009) arvioitu Hennalan kasarmialue tunnetaan erityisesti venäläisaikana toteutetuista punatiilirakennuksistaan, mutta myös sen toisen maailmansodan jälkeen toteutettu modernimpi rakennuskanta on vaalittavaa rakennusperintöä. 

Korjaustapaohje esittää tiiviisti periaatteita ja tavoitteita erityyppisten rakennusten korjaus- ja muutostöihin. Ohje tähtää siihen, että aluekokonaisuuden ja rakennusten historialliset ominaispiirteet ja arvo voitaisiin säilyttää myös käytön ja käyttäjien muuttuessa.

 

Pdf-version voi ladata tästä:

Hennalan kasarmialue_Korjaustapaohje