Helsingin observatorion keskitorni

restaurointi ja rakennetutkimus

Tilaaja: Helsingin yliopisto, tilat ja kiinteistöt

 

Helsingin vuonna 1834 valmistuneen observatorion on suunnitellut Carl Ludvig Engel. Rakennuksen merkittävä piirre on kolmen havaintotornin käyttäminen arkkitehtonisina elementteinä ehkä ensimmäistä kertaa rakennustaiteen historiassa. Sama kolmen tornin sommitelma omaksuttiin Pulkovan vuonna 1839 valmistuneeseen observatorioon, jonka välityksellä vaikutteet ovat levinneet laajalle.

Observatorion keskitorniin sijoitettiin rakennuksen valmistuttua niin sanottu Argelanderin refraktori. Tornin huippu on kierrettävä, jotta havaintolaite voitiin suunnata eri osiin taivasta. Nykyinen kiertomekanismi on 1870-luvulta ja insinööri R. Kolsterin suunnittelema. Tornin huippu on samaan aikaan osa rakennuksen julkisivuja ja toisaalta osa havaintovälinettä.

Observatorion merkitys 1800-luvulla on ollut suuri paitsi astronomisille havainnoille myös maantieteellisille mittauksille ja tarkan kellonajan ylläpitämiselle, millä on ollut merkitystä laivojen navigoinnille sekä rautateiden liikenteelle.

Livady on tutkinut tornin huipun puurakenteiden sekä kiertomekanismin kuntoa ja historiaa. Kesäkuusta 2021 alkaen Livady tekee torninhuipussa restaurointitöitä.