Gumbostrand-Västerskog

rakennusperintöselvitys

2019

Sipoo

Tilaaja: Sipoon kunta

Sipoon eteläosissa sijaitsevat Gumbostrandin ja Västerskogin kyläkeskittymät sekä Hitån kartanon maisemat käsittävät esihistorialliselta ajalta nykypäiviin ulottuvia ihmisen toiminnan jälkiä. Alueen rakennuskanta ja maisemakokonaisuudet heijastavat historiallisia kehitysvaiheita varhaisesta kartanomaisemasta, torpista ja pientiloista 1900-luvulla syntyneisiin kyläkeskittymiin. Tässä rakennusperintöselvityksessä käsitellään Västerskogin ja Gumbostrandin historiaa, rakennusperintöä ja kulttuurimaisemaa ja esitetään niiden vaalimisen ja kehityspotentiaalin reunaehdot alueen tulevalle maankäytölle.