Tapiola 50

verkkonäyttely

Arkkitehtuuria esittelevän multimediasovelluksen sisällöllinen käsikirjoitus

2003

tilaajana Espoon kaupunki / Weegee-projekti

 

Espoon kaupunki tuotti Tapiolan puutarhakaupungin 50-vuotisjuhlien kunniaksi CD-ROM- ja verkkonäyttelyn Tapiola 50 – arkkitehtuuria, taidetta ja tarinoita. Multimediasovellus esittelee mm. 30 merkittävää tapiolalaista arkkitehtuurikohdetta ja 10 Tapiolan ilmeeseen keskeisesti vaikuttanutta suunnittelijaa. Arkkitehtitoimisto Livady osallistui sovelluksen konseptisuunnitteluun ja tuotti kirjallisen sisältömateriaalin Tapiolan rakentumista ja arkkitehtuuria käsitteleviin osuuksiin.