Alfred Kordelinin palkinto 2021

Alfred Kordelinin säätiö palkitsee vuosittain tulevaisuuden tekijöitä, jotka toiminnallaan tieteen, kulttuurin sekä kansalaisyhteiskunnan alueilla ovat luoneet edellytyksiä vahvempaan, monimuotoisempaan ja kestävämpään yhteiskuntaan ja sitä kautta parempaan tulevaisuuteen.

Säätiö jakoi ensimmäiset kunniapalkinnot vuonna 1923. Tuolloin palkittiin säveltäjämestari Jean Sibelius. Vuonna 2021 palkinto myönnettiin Arkkitehtitoimisto Livadylle.

 

Palkintoperusteluissa toimistoamme kuvataan seuraavasti:

”Vuonna 1994 perustettu arkkitehtitoimisto Livady on tutkinut perinteisiä rakentamistapoja ja -materiaaleja, tuntee Suomen puurakentamisen parhaan perinteen ja on sen ylläpitäjä ja edelleenkehittäjä. Tietojaan he soveltavat opetuksessa, uudis-, korjaus- ja restaurointisuuunnittelussa sekä rakennusten korjaamisessa pyrkien kestävään, korjattavaan, terveelliseen ja kierrätettävään rakentamiseen.

Livadyn perustajat perehtyivät jo opiskeluaikanaan Suomen arkkitehtuurin ja rakentamisen historiaan Teknillisen korkeakoulun (nykyinen Aalto-yliopisto) arkkitehtiosastolla, jossa rakennustaiteen historiaa opettivat professori Vilhelm Helander ja professori Panu Kaila. Opetukseen kuului myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden puurakennusten korjaaminen. Ryhmän jäsenille syntyi paitsi laaja Suomen arkkitehtuurin ja rakentamisen historian tuntemus myös käsitys, että kaikkea voi oppia tekemään itse. Livadyssa onkin myös kaksi restaurointimestaria. 

Arkkitehtitoimisto Livady tutkii kohteensa sekä sen perinteen ja kirjoittaa tarkan työsuunnitelman. Toteutus dokumentoidaan yksityiskohtaisesti työkirjoihin ja näin tallennettua tietoa voidaan käyttää myöhemmin myös opetuksessa.

Toimisto hyödyntää rakennusperinteeseen pohjautuvaa tietoa terveellisestä, pitkäikäisestä ja kestävästä rakentamisesta massiivipuisten ja painovoimaisella ilmanvaihdolla varustettujen rakennusten suunnittelussa. He ovat paitsi suunnittelijoita myös käsityön taitajia. Tutkimustyö ulottuu Suomen keskiaikaisten kirkkojen kattotuoleista painovoimaiseen ilmanvaihtoon ja suojeltujen rakennusten korjaamiseen liittyvien rakennushistoriaselvitysten tekemiseen.

Livadylaisten toiminta perustuu avoimuuteen: kartuttamiaan tietoja he jakavat asiakkaiden, kollegojen, suojeluviranomaisten ja muiden ammattilaisten käyttöön.

Toimisto on mukana Suomen arkkitehtiliiton toiminnassa ja vaikuttaa esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain muutosta koskeviin lausuntoihin, jotta myös vaihtoehtoiset rakennustavat otetaan huomioon.

Toimiston monialainen työ on ollut uraauurtavaa ja kestävään tulevaisuuteen tähtäävää. Omintakeinen toiminta on jo pitkään ollut merkittävänä esimerkkinä ja innoituksena nuoremmille alan toimijoille.”

 

Palkinnon julkistusta varten kuvattiin esittelyvideo Helsingin observatorion keskitornissa käynnissä olevalla työmaalla. Videon näet tästä linkistä: Alfred Kordelinin palkinto 2021 – esittelyvideo Livady.