Villnäs Strandpaviljong

Restaurering och byggnadshistorisk undersökning

Beställare: Senatfastigheter

Vid kanten av Villnäs herrgårds parkanläggning står den så kallade Strandpaviljongen, som C. E. Mannerheim lät bygga under 1820-talet. Byggnaden var ursprungligen ett privat badhus, och är det äldsta kända av sitt slag i Finland. Med tempelgavel och pelare är Strandpaviljongen den enda byggnaden i Villnäs som representerar empirestilen.

Livady har i samarbete med Restart Oy planerat Strandpaviljongens restaurering, som stegvis har förverkligats sedan år 2020. Målet är att åter kunna öppna Strandpaviljongen för Villnäs museigäster.

De strukturella reparationerna och fasadens renovering börjar vara färdiga. Till de märkbaraste förändringarna hör havsändans återskapade fönster och fasadens färgsättning, som efterliknar färgsättningen under början av 1900-talet. Till näst återställs gavelns dekorationsmålning och interiören till sin forna glans!

Som stöd för restaureringsarbetet har en byggnadshistorisk undersökning gjorts.

ARTS 2021 Norrmen Miia