Villa Lante al Gianicolo

byggnadshistorisk undersökning

2020

Rom, Italien

Beställare: Utrikesministeriet

 

Villa Lante al Gianicolo är en renässansvilla som ligger belägen på Gianicolo-kullen i Rom och ägs av finska staten. Sedan år 1950 har Institutum Romanum Finlandiae, det vill säga Finlands Rom-institut verkat i byggnaden.

Villa Lante är en av de mest anmärkningsvärda förortsvillorna från 1500-talet i Rom. Medici-påvarnas trogne och högt uppsatta tjänsteman Baldassare Turini lät bygga villan.  För planeringen stod den unga arkitekten Giulio Romano, som var en av Rafaels elever. Byggnadsarbetet satte i gång under slutet av 1510-talet, och år 1534 stod villan färdig.

Den byggnadshistoriska undersökningen gjord av Livady Arkitketer är det första omfattande finskspråkiga arbetet rörande villans arkitektur och skeden i dess historia.

 

Den byggnadshistoriska undersökningen på finska:

Villa Lante RHS Livady