TunnustusPAANU 2020

utmärkelse

Finlands Arkitektförbund belönade år 2020 Livady med Kestävän Kehityksen Tunnustuspaanu (Förtjänsttakspånet för hållbar utveckling) för långvarigt arbete med traditionella och hållbara byggmetoder.

Under arkitektdagarna 2021 höll Juulia Mikkola och Marko Huttunen föredraget ”Korjaamisen keinot kestävyyden edistäjinä” (främjande av hållbar utveckling genom restaurering). Där behandlades Livadys projekt, principer för ansvarsfullt arkitektarbete samt nuläget och framtidsutsikterna inom renovering. PAANU 2020 överläts efter föredraget. En videoinspelning från tillställningen finns tillgänglig via länken nedan:

Livady Arkkitehtipäivillä 2021

Prisets utdelning uppmärksammades också i tidningen Arkkitehtiuutiset 7.5.2021:

https://www.safa.fi/tiedotteet/kestavan-kehityksen-tunnustuspaanu-arkkitehtitoimisto-livadyll/