Sibbo gamla kyrka

restaurering och byggnadshistorisk undersökning

Restaureringsplan av medeltida takkonstruktioner, 2007—2008
Sibbo, Finland
Beställare: Sibbo kyrkliga samfällighet

 

I Finland finns det tio bevarade träkonstruktioner från medeltiden, av vilka en är Sibbos gamla kyrkas tak. Livady utredde takkonstruktionens funktion och historia, undersökte medeltida konstruktionssätt och gjorde en restaureringsplan som bevarar konstruktionens ursprungliga funktion och tydlighet.

 

Den byggnadshistoriska undersökningen och restaureringsrapporten på finska:

Sipoo-kirja osa 1 ja 2, selailuversio