Myllymäki torp

restaureringsbok och landskapsplanering

restaureringsbok, landskapsplanering

Lojo

Beställare: Senatfastigheter

 

Myllymäki var i tiderna ett sedvanligt torp med sina skogsområden, åkrar, byggnader och lösegendom. Torpet har sedermera blivit ett unikt dokument över småbrukarens liv i södra Finland under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Klassad som ett strategiskt kulturobjekt spelar Myllymäki torp en viktig roll bland de statsägda museerna i Finland.

Förutom restaurering av torpets byggnader innefattar arbetet landskapsplanering, byggnadshistorisk undersökning, inventering, dokumentering och rapportering.

 

Restaureringsboken på finska:

Myllymäen torppa Restaurointikirja