Bostadsgardet i Hoplax

nybyggnad

2017–2024

 

Ett radhus med fyra bostäder har uppförts i Helsingfors i en skyddad stationspark. Huset har massiva träkonstruktioner och självdragsventilation. Stenfoten är gjord av natursten, luftkanalerna och brandväggarna som skiljer bostäderna av tegelsten och ytterväggarna av olimmat vågträ (WLT, wave layered timber). Den inre ytan är täckt med lerputs. Träspån skulle användas som isolering, men på grund av tillgänglighetsproblem var man tvungen att använda cellulosaull. Taket byggdes av återvunnet material. Byggnadens egenskaper är så nära som möjligt de som finns i bostadshusen på samma plats, vaktstugan som byggdes under det första decenniet av 1900-talet och stationsbyggnaden från 1920-talet. För att tjäna boendet har en gammal bastu- och tvättstuga i rött tegel restaurerats.