Frugård

restaurering och byggnadshistorisk undersökning

Restaurering 2015—

Byggnadshistorisk undersökning 2018

Beställare: Senatfastigheter

 

Frugård ligger beläget vid Svartså i byn Nummis i Mäntsälä och är en del av ett vidsträckt kulturlandskap bestående av herrgårdar och odlingsmarker. Förutom dess betydelsefulla  byggnadshistoria är Frugård även känd för dess anrika personhistoria. Herrgården inrättades under början av 1600-talet och år 1709 övergick den i ätten Nordenskiölds förfäders ägo. Frugård var på sin tid en sorts modellgård på vars åkrar man redan under mitten av 1700-talet experimenterade med nya odlingsmetoder och tidigare okända nyttoväxter. Frugårds nuvarande huvudbyggnad stod färdig åt 1805.

 

Frugård blev statligt ägt år 1963 och herrgården restaurerades till ett museum åren 1973—1983. Huvudbyggnadens rumsindelning återställdes till det ursprungliga och väggarnas ytor och schablonmålningar konserverades. Under arbetets gång utvecklades restaureringsprinciperna betydligt, vilket också kan ses i herrgårdens restaureringsplaner.

 

Sedan år 1983 har Frugård fungerat som ett museum som bland annat berättar om herrgårdens ägarsläkt Nordenskiölds vetenskapliga vinningar. Sedan år 2013 har Frugård förvaltats av Senatfastigheter. Från och med år 2015 har Livady Arkitekter haft hand om planeringen av herrgårdens restaurering.

 

Livady har gjort en tredelad byggnadshistorisk undersökning rörande Frugård. I den första delen presenteras herrgårdens uppkomst och dess tidigaste historia från 1600-talet fram till 1960-talet. Den andra delen behandlar restaureringen till ett herrgårdsmuseum och tiden under Museiverkets förvaltning åren 1964—2013. I den tredje delen presenters de undersökningar som gjorts och de restaureringsåtgärder som vidtagits åren 2014—2018.

 

Den byggnadshistoriska undersökningen på finska:

Alikartano RHS 1-3 Livady

Alikartano RHS 2-3 Livady

Alikartano RHS 3-3 Livady