Fästningens restaurering och nyanvändning

utställningsplanering

Utvidgning av Sveaborgsmuseets permanenta utställning

2013

 

Sveaborgsmuseets permanenta utställning utvidgades år 2013. I Sveaborgscentrets andra våning gjordes en ny utställning ”Fästningens restaurering och nyanvändning”, som berättar om de olika skedena på Sveaborg och restaureringsarbetena under Finlands självständighet på 1900- och 2000-talen.

 

Livady Arkitekter stod för konceptplaneringen, manuskripten och utställningsplaneringen.

 

Utställningen som invigdes i samband med 40-årsjubileet för Sveaborgs förvaltningsnämnd behandlar historien som ledde till grundandet av förvaltningsnämnden samt det arbete som utförts genom åren. Utställningen fungerar även som en inkörsport för besökarna, till att lära känna Sveaborg.