Ett egnahemshus med naturlig ventilation

nybyggnation

Esbo

huvudbyggnadens storlek: 192m²

 

På ett 50-tals småhusområde, omgivet av gamla äppelträd planerades ett hus, garage, bastu och ett båttak. Huset och garaget murades av celltegel medan bastun timrades i stock.

Huset har två värmelagrande eldstäder, golv i massivlera och lerputsade innerväggar.