Livady är en arkitektbyrå, vars planeringsuppdrag sträcker sig från detaljer och nybyggen till restaurering av hela byggnader och stadsplanering. 

Vi är engagerade i hälsosamt, miljövänligt och hållbart byggande och har en bred kunskap inom olika byggmetoder, från krävande museirestaureringar till nybyggnation. 

Vi forskar i konstruktions- och reparationsmetoder, den byggda miljön och stadsplanering samt utför byggnadshistoriska undersökningar och kulturmiljörapporter. 

Vi deltar i den sociala debatten på fältet och producerar ny information som vi bland annat publicerar som fackböcker inom området. Vi förmedlar också vår kunskap genom undervisning vid universitetens institutioner för arkitektur i Finland. 

Livady Arkitekter tilldelades det statliga priset för arkitektur år 2016. Kriterierna för utmärkelsen inkluderar följande: 

”Livadys arbete är exceptionellt, etiskt motiverat och hyser respekt till det historiska. […] Byrån är känd för återupplivandet av traditionella träbyggnadsmetoder, utveckling av nya arbetsmetoder inom branschen, undervisning samt egenhändig implementering. 

Byggnads- och kulturhistoriska studier är en väsentlig del av det traditionsenliga restaureringsarbetet. På Livady har man lyft dessa till en hög nivå, vilket exemplifieras bland annat av banbrytande arbete med att studera och reparera trätakstrukturer i medeltida kyrkor. Livady har utvecklat omfattande konceptplaner och reparationsriktlinjer för att utveckla historiskt betydelsefulla miljöer. 

Livadys stadsplanering grundar sig på omsorgsfull kartläggning av utgångsläget och formgivning med blicken mot framtiden. 

Det betydelsefulla […] i arbetet är modet, det mångdisciplinära tillvägagångssättet och den utmärkta kvaliteten på arbetet.” 

 

Finlands Arkitektförbund belönade år 2020 Livady med Förtjänsttakspånet för hållbar utveckling (kestävän kehityksen Tunnustuspaanu) för långvarigt arbete med traditionella och hållbara byggmetoder.
 

År 2021 belönades Livady med Alfred Kordelins pris.  Stiftelsens priskommitté värdesatte speciellt att Livadys målsättning och filosofi är att byggandet ska vara livscykellöst, dvs. att alla byggnadskomponenter ska gå att reparera och vid behov ersätta, för att på så sätt förlänga byggnadens liv, åtminstone i teorin hur länge som helst. 

 

Vi använder oss endast av el som är producerad med vindkraft. Vi har även investerat i Lumituuli Oy:s aktier.  

Livady stöder miljöskyddsarbete. År 2020 donerade vi 10 000 euro till Stiftelsen för naturarvet, som med hjälp av donationer köper upp naturområden och fredar dem permanent. 

Livady förbinder sig till Finnish Architects Declare Climate and Biodiversity Emergency– nätverkets målsättningar. 

https://fi.architectsdeclare.com/ 

  

Arkitektföretag Livady

Hämeentie 4 C 11
00530 Helsingfors, Finland
tel: +358 9 348 70501
livady@livady.fi

FO-nummer: 0968433-0

Livadys projekt på kartan (uppdaterad 20/2021) bortsett från Villa Lante i Rom.