Livady
Puu Uudisrakentaminen Kunnostus Restaurointi Kalustesuunnittelu Kaupunkitilat Näyttelysuunnittelu Valaistussuunnittelu Tutkimus
Hennalan kasarmialueen korjaustapaohjeNikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelmaHennalan varuskunta-alue – KulttuuriympäristöselvitysOtaniemen keskeinen kampusalue – KulttuuriympäristöselvitysKaupunkikiihdytinVantaan kaupunginmuseon opasteKilpailuehdotus, Naantalin HumalistoKilpailuehdotus Espoon keskuksen kehittämisestäKilpailuehdotus Joensuun rantakortteleistaMakasiiniselvitys ja -suunnitelmaSuunnitelma kaavoitustyön pohjaksiPasilan vanha varikkoAs Oy Floran piha
Hennalan varuskunta-alue – Kulttuuriympäristöselvitys, 2015
Lahti

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt ja Lahden kaupunki

Hennalan kasarmialue rakennettiin 1910-luvulla Venäjän sotilasarkkitehtuurissa tuolloin tyypilliseen rationaaliseen tiilityyliin. Kasarmialue kuuluu keskeisiltä osiltaan valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009).
Kulttuuriympäristöselvitystä tarvittiin tilanteessa, jossa puolustusvoimat oli lopettanut toimintansa Hennalassa, suurin osa rakennuksista oli tyhjillään ja Lahden kaupunki etsi tiloille uusia käyttöjä. Selvityksessä valotetaan keskeisen kasarmialueen ja sitä ympäröivän harjoitusalueen rakentumisen ja kehittymisen vaiheita, ominaispiirteitä ja arvoja sekä esitetään tulkinta siitä, millaisia reunaehtoja sen tulevalle kehittymiselle voitaisiin asettaa valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön näkökulmasta.

Hennalan varuskunta-alue kulttuuriympäristöselvitys (n. 9,4 Mb)
1 2 3 4 5 6 7 8
Arkkitehtitoimisto Livady, Hämeentie 4 C 11, 00530 Helsinki, osoite yhteystiedot