Livady
Puu Uudisrakentaminen Kunnostus Restaurointi Kalustesuunnittelu Kaupunkitilat Näyttelysuunnittelu Valaistussuunnittelu Tutkimus
Hennalan kasarmialueen korjaustapaohjeNikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelmaHennalan varuskunta-alue – KulttuuriympäristöselvitysOtaniemen keskeinen kampusalue – KulttuuriympäristöselvitysKaupunkikiihdytinVantaan kaupunginmuseon opasteKilpailuehdotus, Naantalin HumalistoKilpailuehdotus Espoon keskuksen kehittämisestäKilpailuehdotus Joensuun rantakortteleistaMakasiiniselvitys ja -suunnitelmaSuunnitelma kaavoitustyön pohjaksiPasilan vanha varikkoAs Oy Floran piha
Otaniemen keskeinen kampusalue – Kulttuuriympäristöselvitys, 2014
Tilaajat: Espoon kaupunki, Senaatti-kiinteistöt, Aalto-yliopistokiinteistöt

Kulttuuriympäristöselvitys laadittiin yhdessä Maisema-arkkitehtuuri MM:n kanssa, kun alueelle suunniteltiin lukuisia rakennushankkeita ja kaavoitusta varten tarvittiin kokonaisnäkemystä.

Kampusalue rakennettiin 1950-luvulta alkaen Teknilliselle korkeakoululle ja Valtion teknilliselle tutkimuskeskukselle Aino ja Alvar Aallon vuonna 1949 laatiman kokonaissuunnitelman pohjalta. Punatiilinen kampus, jolle ovat tunnusomaisia rakennusten ja metsän rajaamat kampusviheriöt sekä väljä puistomaisuus, kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009).

Selvityksessä pyritään tunnistamaan keskeisen kampusalueen arvokkaita ja olennaisia piirteitä, antamaan eväitä siihen, kuinka niitä voitaisiin vaalia alueen muutoksessa, ja löytämään reunaehtoja alueen uudisrakentamiselle.

Selvitys on ladattavissa osoitteesta:
http://www.senaatti.fi/filebank/3179-2014_Livady_Espoo_Otaniemi_KHS_web.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arkkitehtitoimisto Livady, Hämeentie 4 C 11, 00530 Helsinki, osoite yhteystiedot