Livady
Puu Uudisrakentaminen Kunnostus Restaurointi Kalustesuunnittelu Kaupunkitilat Näyttelysuunnittelu Valaistussuunnittelu Tutkimus
Villa Oivalan restaurointi, 2011Myllymäen torppa, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirjaPaikkarin torppa, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirja, SammattiLyytikkälän talomuseo, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirjaMäntsälän Alikartano, restaurointisuunnittelu ja rakennushistoriaselvitys, 2015Mirhamintupa, restaurointisuunnitelma, InariSaamelaiskentän rakennusten kunnostusKlostretin palorestaurointi,  2011Keskiaikaisen kattorakenteen restaurointisuunnitelmaSaaristomuseon ranta-aitan restaurointiPien-Toijolan talomuseon hoitosuunnitelmaPien-Toijolan Piianaitan kunnostusKiilin torpan korjausVanhan savusaunan korjaus
Mäntsälän Alikartano, restaurointisuunnittelu ja rakennushistoriaselvitys, 2015, 2016

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

Alikartano on valtakunnallisesti merkittävä sekä sukuhistoriansa että rakennustaiteensa vuoksi. Se oli Nordenskiöldien kotikartano ja siten suvun tunnetuimman edustajan, tutkimusmatkailija A. E. Nordenskiöldin lapsuudenkoti. Uusi päärakennus eli Ylipytinki (1805) kaksikerroksisine saleineen on pohjakaavaltaan, tilaratkaisultaan ja kattomuodoltaan ainutlaatuinen aikakautensa edustaja suomalaisessa kartanorakentamisessa. Keskeissalia kiertää toisessa kerroksessa lehteri, jonka ikkunat valaisevat tilan ylhäältä. Tämä näkyy rakennuksen omintakeisessa ulkomuodossa säterikattona.

Alikartano siirtyi valtion omistukseen vuonna 1964 ja on toiminut museona vuodesta 1983. Kartano ja sitä ympäröivä viljelymaisema kuuluvat valtioneuvoston vahvistamaan valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY 2009 -listaukseen.
1 2 3 4 5 6 7 8
Arkkitehtitoimisto Livady, Hämeentie 4 C 11, 00530 Helsinki, osoite yhteystiedot