Livady
Puu Uudisrakentaminen Kunnostus Restaurointi Kalustesuunnittelu Kaupunkitilat Näyttelysuunnittelu Valaistussuunnittelu Tutkimus
Villa Oivalan restaurointi, 2011Myllymäen torppa, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirjaPaikkarin torppa, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirja, SammattiLyytikkälän talomuseo, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirjaMäntsälän Alikartano, restaurointisuunnittelu ja rakennushistoriaselvitys, 2015Mirhamintupa, restaurointisuunnitelma, InariSaamelaiskentän rakennusten kunnostusKlostretin palorestaurointi,  2011Keskiaikaisen kattorakenteen restaurointisuunnitelmaSaaristomuseon ranta-aitan restaurointiPien-Toijolan talomuseon hoitosuunnitelmaPien-Toijolan Piianaitan kunnostusKiilin torpan korjausVanhan savusaunan korjaus
Lyytikkälän talomuseo, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirja, 2016
Suomenniemi, Mikkeli

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

Lyytikkälän talo pihapiireineen on komea ja hyvin säilynyt esimerkki vauraasta eteläsavolaisesta talonpoikaistalosta. Suuri osa rakennuksista on Lyytikkälän kukoistuskaudelta, 1800-luvun jälkipuoliskolta, mutta pihapiirissä on myös 1700-luvun rakennuksia. Valtio osti talon vuonna 1984 ja kunnosti sen museoksi, jonka rakennukset ja esineistö kertovat 1800- ja 1900-luvun talonpoikaisesta työympäristöstä ja elämäntavasta.

Lyytikkälällä on strategisena kulttuurikohteena vakaa asema valtion omistamien museoiden joukossa. Maatalouskäytön päätyttyä vaikeampaa on vaalia Lyytikkälän perinteistä maisemaa, johon kuuluvat komeasti kalavesille viettävät pellot ja näkymä kirkolle.

Restaurointisuunnittelun lisäksi työ sisältää maisemasuunnittelun, rakennushistoriaselvityksen, inventoinnin, dokumentoinnin ja raportoinnit.
1 2 3 4 5 6 7
Arkkitehtitoimisto Livady, Hämeentie 4 C 11, 00530 Helsinki, osoite yhteystiedot