Livady
Puu Uudisrakentaminen Kunnostus Restaurointi Kalustesuunnittelu Kaupunkitilat Näyttelysuunnittelu Valaistussuunnittelu Tutkimus
Villa Oivalan restaurointi, 2011Myllymäen torppa, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirjaPaikkarin torppa, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirja, SammattiLyytikkälän talomuseo, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirjaMäntsälän Alikartano, restaurointisuunnittelu ja rakennushistoriaselvitys, 2015Mirhamintupa, restaurointisuunnitelma, InariSaamelaiskentän rakennusten kunnostusKlostretin palorestaurointi,  2011Keskiaikaisen kattorakenteen restaurointisuunnitelmaSaaristomuseon ranta-aitan restaurointiPien-Toijolan talomuseon hoitosuunnitelmaPien-Toijolan Piianaitan kunnostusKiilin torpan korjausVanhan savusaunan korjaus
Myllymäen torppa, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirja, 2016

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

Metsineen, peltoineen, rakennuksineen ja irtaimistoineen Myllymäki oli aikanaan tuiki tavallinen torppa. Sittemmin se on muuttunut yksinäiseksi dokumentiksi eteläsuomalaisen pienviljelijän elinolosuhteista 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkupuolella.

Strategiseksi luokiteltuna kulttuurikohteena Myllymäellä on vakaa asema valtion omistamien museoiden joukossa.

Restaurointisuunnittelun lisäksi työ sisältää maisemasuunnittelun, rakennushistoriaselvityksen, inventoinnin, dokumentoinnin ja raportoinnit.
1 2 3 4 5 6 7
Arkkitehtitoimisto Livady, Hämeentie 4 C 11, 00530 Helsinki, osoite yhteystiedot