Livady
Puu Uudisrakentaminen Kunnostus Restaurointi Kalustesuunnittelu Kaupunkitilat Näyttelysuunnittelu Valaistussuunnittelu Tutkimus
Villa Oivalan restaurointi, 2011Myllymäen torppa, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirjaPaikkarin torppa, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirja, SammattiLyytikkälän talomuseo, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirjaMäntsälän Alikartano, restaurointisuunnittelu ja rakennushistoriaselvitys, 2015Mirhamintupa, restaurointisuunnitelma, InariSaamelaiskentän rakennusten kunnostusKlostretin palorestaurointi,  2011Keskiaikaisen kattorakenteen restaurointisuunnitelmaSaaristomuseon ranta-aitan restaurointiPien-Toijolan talomuseon hoitosuunnitelmaPien-Toijolan Piianaitan kunnostusKiilin torpan korjausVanhan savusaunan korjaus
Saamelaiskentän rakennusten kunnostus, 2013


1800-luvun loppupuolella perustetun saamelaistilan rakennusten restaurointihanke aloitettiin vuonna 2011 rakennushistoriaselvityksen ja kuntokartoituksen laadinnalla. Vuonna 2013 kunnostettiin saunan turvekatto ja vuonna 2015 saatiin valmiiksi vanhan päärakennuksen uusi puukourukatto.

Saunan kunnostuksen teki Puu- ja entisöintityö Taisto Vesa. Päärakennuksen korjaustöistä vastasivat restaurointikisälli Alexander Kopf ja Ilari Ukkola. Rakennustöihin saatiin Museoviraston entistämisavustusta.
1 2 3 4 5
Arkkitehtitoimisto Livady, Hämeentie 4 C 11, 00530 Helsinki, osoite yhteystiedot