Livady
Puu Uudisrakentaminen Kunnostus Restaurointi Kalustesuunnittelu Kaupunkitilat Näyttelysuunnittelu Valaistussuunnittelu Tutkimus
Villa Oivalan restaurointi, 2011Myllymäen torppa, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirjaPaikkarin torppa, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirja, SammattiLyytikkälän talomuseo, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirjaMäntsälän Alikartano, restaurointisuunnittelu ja rakennushistoriaselvitys, 2015Mirhamintupa, restaurointisuunnitelma, InariSaamelaiskentän rakennusten kunnostusKlostretin palorestaurointi,  2011Keskiaikaisen kattorakenteen restaurointisuunnitelmaSaaristomuseon ranta-aitan restaurointiPien-Toijolan talomuseon hoitosuunnitelmaPien-Toijolan Piianaitan kunnostusKiilin torpan korjausVanhan savusaunan korjaus
Mirhamintupa, restaurointisuunnitelma, Inari, 2014

Tilaaja: Saamelaismuseo Siida

Mirhamintupa on rakennettu 1800-luvun alkupuolella välituvaksi Kittilä–Utsjoki-väliselle ratsutielle. Myös käräjätupana toiminut rakennus siirrettiin Siidan ulkomuseoon vuonna 1967.

Restaurointisuunnitelman lisäksi työ sisälsi selvityksen rakennuksen vaiheista.

Mirhamintuvan restaurointisuunnitelma
Arkkitehtitoimisto Livady, Hämeentie 4 C 11, 00530 Helsinki, osoite yhteystiedot