Livady
Puu Uudisrakentaminen Kunnostus Restaurointi Kalustesuunnittelu Kaupunkitilat Näyttelysuunnittelu Valaistussuunnittelu Tutkimus
Hyrylän varuskunta-alueen lämpökeskus<br> Dokumentaatio ja kooste rakennushistoriallisesta tiedostaVesikattorakenteet C.L. Engelin arkkitehtuurissa
Keminmaan vanha kirkko
Postitalo <br> RakennushistoriaselvitysSotkamon kirkon alustava rakennetutkimusLaivastokatu 20 – RakennushistoriaselvitysUrdsgjallar, Teknologföreningenin osakuntatalo – RakennushistoriaselvitysIsosaari – KulttuuriympäristöselvitysAleksanterinkatu 42 – Rakennushistorian selvitysNikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelmaHennalan varuskunta-alue – KulttuuriympäristöselvitysRoihuvuoren ala-aste – Rakennushistoriaselvitys ja inventointiOtaniemen keskeinen kampusalue – KulttuuriympäristöselvitysPuistokatu 4, rakennushistoria ja inventointi, HelsinkiPalaneen kartanon inventointi rekonstruktiota vartenPasilan konepaja, rakennushistorian selvitys ja inventointiMatinkylän kartanon ja sen puutarhan historiaselvitysKaupunkikiihdytinIkkunakirja – Perinteisen puuikkunan kunnostaminenHaukilahden vesitornin rakennushistoriaselvitysKeskiaikaisen kattorakenteen restaurointisuunnitelmaMurtovaara – Kruununmetsätorppa ValtimollaTalo Thorsbo ja puurakenteinen modulikonstruktivismiVallilan Asunto-osuuskunnan kuntokartoitusKallion Savo-seura KSS Savo Society of KallioSalmisaarentalon rakennushistoriallinen selvitys
Kaupunkikiihdytin, 2011
Tilapäiset käytöt kehittämisen voimavarana

Tilapäisillä käytöillä tarkoitetaan kestoltaan määräaikaisia ja luonteeltaan kokeellisia käyttöjä. Niille tarjoutuu tilaa muuttuvilla teollisuus- ja satama-alueilla, mutta myös eri tilanteissa vanhan kaupunkirakenteen sisällä. Pika-analyysi tilapäisistä käytöistä on osa Ympäristöministeriön Kaupunki-innovaatiot –hanketta. Panu Lehtovuoren ja Sampo Ruoppilan tekemän analyysin tulos on, että tilapäiset käytöt ovat siirtymässä kaupunkisuunnittelun ja –politiikan ytimeen. Niiden kautta voi syntyä toimintamalleja ja palvelualustoja, joilla on sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista merkitystä sekä uusille kaupunkirakentamishankkeille että vanhojen alueiden uudistamiselle. Tilapäisten käyttöjen edistämiseksi ehdotamme organisatorista innovaatiota, KAUPUNKIKIIHDYTINTÄ*.

(Raportti ladattavissa tästä.)
1 2 3
Arkkitehtitoimisto Livady, Hämeentie 4 C 11, 00530 Helsinki, osoite yhteystiedot