Livady
Puu Uudisrakentaminen Kunnostus Restaurointi Kalustesuunnittelu Kaupunkitilat Näyttelysuunnittelu Valaistussuunnittelu Tutkimus
Hennalan kasarmialueen korjaustapaohjeNikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelmaHennalan varuskunta-alue – KulttuuriympäristöselvitysOtaniemen keskeinen kampusalue – KulttuuriympäristöselvitysKaupunkikiihdytinVantaan kaupunginmuseon opasteKilpailuehdotus, Naantalin HumalistoKilpailuehdotus Espoon keskuksen kehittämisestäKilpailuehdotus Joensuun rantakortteleistaMakasiiniselvitys ja -suunnitelmaSuunnitelma kaavoitustyön pohjaksiPasilan vanha varikkoAs Oy Floran piha
Kaupunkikiihdytin, 2011
Tilapäiset käytöt kehittämisen voimavarana

Tilapäisillä käytöillä tarkoitetaan kestoltaan määräaikaisia ja luonteeltaan kokeellisia käyttöjä. Niille tarjoutuu tilaa muuttuvilla teollisuus- ja satama-alueilla, mutta myös eri tilanteissa vanhan kaupunkirakenteen sisällä. Pika-analyysi tilapäisistä käytöistä on osa Ympäristöministeriön Kaupunki-innovaatiot –hanketta. Panu Lehtovuoren ja Sampo Ruoppilan tekemän analyysin tulos on, että tilapäiset käytöt ovat siirtymässä kaupunkisuunnittelun ja –politiikan ytimeen. Niiden kautta voi syntyä toimintamalleja ja palvelualustoja, joilla on sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista merkitystä sekä uusille kaupunkirakentamishankkeille että vanhojen alueiden uudistamiselle. Tilapäisten käyttöjen edistämiseksi ehdotamme organisatorista innovaatiota, KAUPUNKIKIIHDYTINTÄ*.

(Raportti ladattavissa tästä.)
1 2 3
Arkkitehtitoimisto Livady, Hämeentie 4 C 11, 00530 Helsinki, osoite yhteystiedot