Livady
Puu Uudisrakentaminen Kunnostus Restaurointi Kalustesuunnittelu Kaupunkitilat Näyttelysuunnittelu Valaistussuunnittelu Tutkimus
Villa Oivalan restaurointi, 2011Myllymäen torppa, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirjaPaikkarin torppa, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirja, SammattiLyytikkälän talomuseo, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirjaMäntsälän Alikartano, restaurointisuunnittelu ja rakennushistoriaselvitys, 2015Mirhamintupa, restaurointisuunnitelma, InariSaamelaiskentän rakennusten kunnostusKlostretin palorestaurointi,  2011Keskiaikaisen kattorakenteen restaurointisuunnitelmaSaaristomuseon ranta-aitan restaurointiPien-Toijolan talomuseon hoitosuunnitelmaPien-Toijolan Piianaitan kunnostusKiilin torpan korjausVanhan savusaunan korjaus
Saaristomuseon ranta-aitan restaurointi, 2008
Suvisaaristo, Espoo

tilaajana Espoon kaupunginmuseo

Pentalan saaristomuseon ranta-aitta oli vaurioitunut pahoin tulipalossa 1980-luvulla. Livadyn kirvesmiehet suunnittelivat ja toteuttivat aitan kattorakenteiden ennallistavan kunnostuksen, minkä jälkeen ranta-aitta katettiin ruo’oilla eestiläisen ruokokattomestarin Siim Soosterin johdolla. Aitasta ja sen korjauksesta tehtiin kirjanen, joka on samalla perinteisen suomalaisen ruokokaton teko-ohje.

Kirjan selailuversio, n. 5 MB
Arkkitehtitoimisto Livady, Hämeentie 4 C 11, 00530 Helsinki, osoite yhteystiedot