Livady
Puu Uudisrakentaminen Kunnostus Restaurointi Kalustesuunnittelu Kaupunkitilat Näyttelysuunnittelu Valaistussuunnittelu Tutkimus
Villa Oivalan restaurointi, 2011Myllymäen torppa, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirjaPaikkarin torppa, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirja, SammattiLyytikkälän talomuseo, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirjaMäntsälän Alikartano, restaurointisuunnittelu ja rakennushistoriaselvitys, 2015Mirhamintupa, restaurointisuunnitelma, InariSaamelaiskentän rakennusten kunnostusKlostretin palorestaurointi,  2011Keskiaikaisen kattorakenteen restaurointisuunnitelmaSaaristomuseon ranta-aitan restaurointiPien-Toijolan talomuseon hoitosuunnitelmaPien-Toijolan Piianaitan kunnostusKiilin torpan korjausVanhan savusaunan korjaus
Keskiaikaisen kattorakenteen restaurointisuunnitelma, 2008
Sipoon vanha kirkko

tilaajana Sipoon seurakuntayhtymä

Suomessa on alle kymmenen kokonaisena säilynyttä keskiaikaista puurakennetta, joista yksi on Sipoon vanhan kirkon katto. Livadyssä laadittiin kokonaisvaltainen selvitys keskiaikaisen kattorakenteen toiminnasta ja historiasta, tutkittiin keskiaikaista rakennustapaa sekä laadittiin restaurointisuunnitelma, joka säilyttää rakenteen alkuperäisen toimintatavan ja selkeyden.

Raportti, osa 1, n. 10MB

Raportti, osa 2, n. 5,5MB
Arkkitehtitoimisto Livady, Hämeentie 4 C 11, 00530 Helsinki, osoite yhteystiedot