Livady
Puu Uudisrakentaminen Kunnostus Restaurointi Kalustesuunnittelu Kaupunkitilat Näyttelysuunnittelu Valaistussuunnittelu Tutkimus
Villa Oivalan restaurointi, 2011Myllymäen torppa, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirjaPaikkarin torppa, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirja, SammattiLyytikkälän talomuseo, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirjaMäntsälän Alikartano, restaurointisuunnittelu ja rakennushistoriaselvitys, 2015Mirhamintupa, restaurointisuunnitelma, InariSaamelaiskentän rakennusten kunnostusKlostretin palorestaurointi,  2011Keskiaikaisen kattorakenteen restaurointisuunnitelmaSaaristomuseon ranta-aitan restaurointiPien-Toijolan talomuseon hoitosuunnitelmaPien-Toijolan Piianaitan kunnostusKiilin torpan korjausVanhan savusaunan korjaus
Pien-Toijolan talomuseon hoitosuunnitelma, 2004
Ristiina

tilaajana Ristiinan kunta

Pien-Toijola kuuluu maamme kymmenen tärkeimmän alkuperäisellä paikallaan säilyneen talonpoikaisen rakentamisen muistomerkin joukkoon. Hoitosuunnitelmaan on koottu ohjeet huoltotoimista, esineistön hoidosta ja tulevista korjaustöistä, joten se antaa museota hallinnoivalle Ristiinan kunnalle selkeät ohjeet museon ylläpidosta.

Pien-Toijolan hoitosuunnitelman selailuversio, osa 1, n. 4,5 MB
Arkkitehtitoimisto Livady, Hämeentie 4 C 11, 00530 Helsinki, osoite yhteystiedot