Livady
Puu Uudisrakentaminen Kunnostus Restaurointi Kalustesuunnittelu Kaupunkitilat Näyttelysuunnittelu Valaistussuunnittelu Tutkimus
Hennalan kasarmialueen korjaustapaohjeNikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelmaHennalan varuskunta-alue – KulttuuriympäristöselvitysOtaniemen keskeinen kampusalue – KulttuuriympäristöselvitysKaupunkikiihdytinVantaan kaupunginmuseon opasteKilpailuehdotus, Naantalin HumalistoKilpailuehdotus Espoon keskuksen kehittämisestäKilpailuehdotus Joensuun rantakortteleistaMakasiiniselvitys ja -suunnitelmaSuunnitelma kaavoitustyön pohjaksiPasilan vanha varikkoAs Oy Floran piha
Kilpailuehdotus Espoon keskuksen kehittämisestä, 2003
Nimimerkki ”Valley”, kunniamaininta Europan 7 - kansainvälisessä arkkitehtikilpailukilpailussa

Kilpailuehdotuksen laatineessa työryhmässä olivat Livadyn osakkaiden lisäksi mukana arkkitehdit Jyrki Tarpio ja Mikko Reinikainen sekä TaM Päivi Kiuru.

Ehdotus kehittää Espoon keskuksen aluetta sen nykyisistä lähtökohdista käsin siten, että esikaupunkimaisuuden hyviä puolia ei menetetä uuden rakentamisen myötä. Alueen keskellä sijaitseva niitty on jätetty avoimeksi puistoksi sekä puiston reunaan sijoitettujen koulujen pihoiksi ja kentiksi, ja uudet rakennukset on sijoitettu kilpailualueen reunoille. Puiston kaakkoispuolella sijaitsevaan rinteeseen on kehitetty erityinen rinnetalotyyppi. Puiston pohjoispuolelle on sijoitettu DIY-asuntojen ("Do it yourself") kortteleita, jotka mahdollistavat asuntojen muunneltavuuden ja omatoimisen rakentamisen tiiviisti rakennetulla alueella.
1 2
Arkkitehtitoimisto Livady, Hämeentie 4 C 11, 00530 Helsinki, osoite yhteystiedot