Livady
Puu Uudisrakentaminen Kunnostus Restaurointi Kalustesuunnittelu Kaupunkitilat Näyttelysuunnittelu Valaistussuunnittelu Tutkimus
Livady on arkkitehtitoimisto, jonka suunnittelutehtävät vaihtelevat yksityiskohdista kokonaisiin rakennuksiin ja kaupunkisuunnitteluun.

Olemme sitoutuneet terveelliseen, ympäristöystävälliseen ja kestävään rakentamiseen. Hallitsemme rakentamistavat vaativien museokohteiden korjaamisesta uudisrakentamiseen.

Teemme rakennus- ja korjausmenetelmien, rakennetun ympäristön ja kaupunkisuunnittelun tutkimusta. Laadimme rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvityksiä.

Osallistumme alan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuotamme uutta tietoa, jota julkaisemme muun muassa alan tietokirjoina. Välitämme tietoamme myös opetustehtävissä suomalaisissa yliopistoissa arkkitehtuurin laitoksilla.

Arkkitehtitoimisto Livady, Hämeentie 4 C 11, 00530 Helsinki, osoite yhteystiedot